Allt om grekland

Grekland i bitar

Basturum i källaren, går det?

januari 27, 2018 by Posted in: Byggnation

Jag hade tänkt att bygga ett basturum i källaren. Är det ens möjligt, det var min ursprungliga fråga. För att komma till rätta med allting började jag gå igenom sidor på nätet, de flesta sidor sålde basturum men hade egentligen bara produkter. Kunskapen om att bygga eller att ha ett basturum den fanns inte riktigt. Jag hittade min referenssida efter ett tag på http://bastukompaniet.se/bastu/basturum/. Där fick jag utförlig information om vad som skulle komma att bli ett av de största byggen i mitt liv.

Till att börja med var de väldigt hjälpsamma och förklarade effekterna av att ha ett basturum i källaren och vikten av att den miljö som skapas då luft värms upp gör att det blir väldigt torrt i luften till en början. Det är dock lätt att bli lurade av det och tro att själva bastun fungerar som en avfuktare. Cirka tjugo minuter efter start så är basturummet istället något som avger fukt i mängder, då inte minst då vatten förångas i aggregatet. Det är därför det kan vara svårt att bygga in ett basturum i en källare, det finns så mycket runtikring som påverkas. Men tji fick jag då det kom en gubbe från bastukompaniet.se och började titta igenom min källare och de ventilationskanaler som fanns i mitt hus. De gick igenom värmesystemen och de slingor de tidigare ägaren hade lagt. Därefter så kollades det grundligt på taket och eventuella ventilationshål mellan våningarna. Det fanns inte något som de inte gick igenom och kollade, hela tiden med ett mätverktyg för fukt och luftgenomströmning.

basturum

basturum i källare

Ett beslut att bygga basturum

Efter en besiktning på en och halv timme så tyckte Per från bastukompaniet.se att vi hade ett case. Utifrån det caset började han att måla upp vad som behövde finnas på plats för att det skulle gå att bygga. Men framförallt att inte miljön i huset skulle bli påverkad av basturummet då de kördes på fullt effekt. Planen såg ut som sådan att först skulle det borras två extra hål i den ventilationskanalen som hanterade utgående luft. Därtill skulle den kopplas till den ventil som tog hand om utblås, den som finns längst ner på basturummet. För att inte skapa ett undertryck då luft dras ut var det viktigt att luft togs från källaren och in i basturummet. När det väl var på plats så fanns det en rotation av luft i källaren effekten blev att när värmen steg så roterade luften bättre än tidigare och att miljön i källaren skulle komma att bli långt bättre. basturummet skulle få en uttorkande effekt och på bara två månader sjönk fuktnivån med 3% för hela nedervåningen. Det är inte ofta det går så bra men det blev ett ja till att bygga och två månander senare stod det klart.