Allt om grekland

Grekland i bitar

Få greker startar företag i Norden

oktober 28, 2017 by Posted in: försäkringarLån

Under det tidiga 2000-talet rådde glödande högkonjunktur i stora delar av Världen. Mellan 2000 till 2007 växte den grekiska ekonomin med i snitt 4,2 procent per år. Allt verkade flyta på bra till en början och folk levde gott. När den internationella finanskrisen tog sin början i USA 2007/2008, ändrades spelreglerna snabbt.

Den globala marknaden föll och flera sydeuropeiska länder fick snart ekonomiska problem. Grekland drabbades särskilt hårt, det skulle visa sig att man under ett antal år hade byggt upp en finansiell bubbla med en skenande statsskuld. Den grekiska staten riskerade nu att gå i konkurs om inte omfattande besparingsåtgärder vidtogs. Sedan dess har fem åtstramningspaket inrättats mellan åren 2010-2012. Dessa åtgärder har inneburit stora påfrestningar för befolkningen, exempelvis har momsen och pensionsåldern höjts. Men kanske värst av allt har förmodligen massarbetslösheten bland greker i allmänhet och unga vuxna i synnerhet. Sedan krisens början har omkring 200.000 greker valt att flytta utomlands ihop om att finna ett jobb och få en bättre lön. Trots omfattande jobbsökande utanför landets gränser ligger ändå på omkring 21%.

I Sverige har den grekiska befolkningen ökat med uppskattningsvis 57% mellan åren 2007 till 2016. Även i Danmark har den grekiska populationen ökat sedan krisens början, på två år hade fler en tusen personer gjort flytten till Danmark.

Trots utflyttningen är det väldigt få greker som valt att starta företag i annat EU-land. Kanske beror det på kapitalbrist, det är ingen hemlighet att det i regel svårt att få företagsfinansiering från banken och andra firmalån i Norden är i regel mycket dyrare. Av de greker som trots allt vågat sig på att starta eget, handlar det i huvudsak om restauranger och pizzerior. Att slå sig in i denna bransch har sedan ett antal år tillbaka i tiden varit ett framgångsrecept inte minst i Sverige och Norge, där konsumtionsmarknad har växt enormt snabbt. Ändå anses denna bransch vara särskilt volatil och det räcker inte bara med en stabil finansiell grund, det behövs normalt en trogen kundkrets, lojal personal och de löpande kostnaderna är ofta stora då de skall täcka allt från restaurangförsäkring till löner.

En del har även valt att så sig in i livsmedelsbranschen, några välkända produkter är grekisk yoghurt och oliver. Ändå är det en försvinnande liten andel av de som arbetskraftsinvandrat till norden från syd Europa som startar företag. Bland lågutbildade arbetar majoriteten inom servicebranschen och bland de högutbildade återfinns läkare, sjuksköterskor och IT-tekniker. Många arbetslösa grekiska unga har även valt att studera i Sverige, främst lockar teknikutbildningar.

En vändning tycks vara på väg

De senaste åren har Grekland och dess befolkning gått igenom ett stålbad. Välfärden har skurits ner gång på gång och nya skuldkriser där man tvingats till förhandlingar med Eurogruppen om nya nödlån för att tillfälligt kunna rädda situationen. Nu tycks emellertid en liten ljusglimt synas bland de mörka molnen. Arbetslösheten har fallit ner från skyhöga nivåer på omkring 25% till runt 21-22% vilket är den lägsta siffran på fem år. Att fler får arbete innebär inte bara att mer pengar kommer i rörelse i landet, det avlastar även det sociala trygghetssystemen då färre behöver någon social- eller arbetslöshetsförsäkring.